นายจรัญ   เสน่หา

หรือคุณลุงจรัญใจดีของเด็กๆโรงเรียนน้ำพอง

ผู้ที่เป็นผู้ให้มาโดยตลอด 

(ท่านชอบพูดเสมอว่า...ขอบคุณนะที่ให้มาสร้างสิ่งต่างๆให้เด็กและโรงเรียน)

ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับเด็กๆโรงเรียนน้ำพองมากมายเกินบรรยาย

ภาพเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านมอบให้โรงเรียนน้ำพอง